Kelebihan dan Kekurangan Windows XP

Tahukah anda apa kelebihan dan juga kekurangan windows XP? Semua program komputer begitu pula dengan pengoperasian sistem program windows XP. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengoperasian program windows XP tersebut. Berikut ini adalah kelebihan yang di miliki oleh windows XP yaitu Aplikasi Jenis aplikasi yang mendukung windows …

Windows XP, Bagian dari Sejarah Sistem Operasi Windows

Bagi Anda yang sudah lama bergulat dengan dunia komputer dan mengoperasikan komputer, tentunya Anda tidak akan merasa asing dengan nama Windows XP ini. Ya, nama tersebut adalah nama dari sebuah sistem operasi Windows yang memiliki basis grafis, yang memang dibuat oleh Microsoft. Biasaya, sistem opersi Windos yang satu ini lebih sering digunakan untuk komputer pribadi …